CHEERcamp 2020

01.08.2020

V termínu 19.-26.7.2020 proběhl historicky první CHEERcamp, kterého se zúčastnilo 18 cheerleaders z celé ČR. Děkujeme ČACH a Spirit Cheer Shop za podporu a budeme se těšit na spolupráci v dalších letech.

Těšíme se na další léto, kdy CHEERcamp proběhne v termínu 10.-17.7.2021.

Během tohoto červencového týdne se tato věkově rozmanitá skupina děvčat ve věku 7-13let naučila týmovou sestavu, se kterou následně vystoupila na pouti v Cheznovicích. Nebylo to jednoduché, sešly se dívky z týmů Bobcats, BSH, BTC, Eagles a Glitter Stars. Většina tréninků probíhala na gymnastických kobercích, či travnaté ploše areálu Svatý Štěpán. Během celého tábora probíhalo pilování gymnastických a stuntových technik s pomocí Milana Lavičky a Terky Šlechtové. Nezapomněly jsme ani na budování cheerladingové komunity, užily jsme si zábavné táborové aktivity a koupání v blízkém rybníku. Dokonce jsme naučily plavat i naše nejmenší. Jeden z propršených dnů jsme využily na trénink v tělocvičně s AirTrack vybavením, kde cheerleaders mohly zkoušet prvky, které běžně třeba nemohou.